Til toppen

Fadderbarn ved Mitandi i Månefjellene


Som fadder for ett barn hjelper du mange barn og familier i Månefjellene! Vi jobber mot barneekteskap, vold, overgrep, rusmidler og psykiske lidelser. Vi prioriterer jenter spesielt for å gi dem muligheter og knytte dem til helsetjenestene på klinikken. Vi fokuserer også på handicappede barn som trenger hjelp.

Fadderbidraget går altså ikke bare til ditt eget fadderbarn. Dette er fordi vi ikke ønsker å skape et urettferdig skille mellom barn som får støtte og barn som ikke får. Målet er å hjelpe så mange barn som mulig. Klinikken på Mitandi samarbeider tett med barneskolene i området for å finne frem til de barna som trenger mest drahjelp. Derfor går en god slump av pengene til klinikken. Biblioteket på Mitandi får også midler slik at de har nok skolebøker og undervisningsmateriell til barna.

Kunnskap er nøkkelen til bedre liv

 • Barn født av mødre med utdanning har 50 prosent større sjanse for å overleve. På Mitandi har vi stor fokus på grunnleggende skolegang, men også kurs og voksenopplæring av kvinner og foreldre.
 • Utdanning øker kunnskapen om helse, bl.a: hygiene, ernæring, smittefare, vaksinering, prevensjon, psykiske plager, overgrep, rusmidler. På Mitandi velger stadig flere å benytte prevensjon, og mange kvinner og ungjenter deltar på helse-kontroller og seminarer. Kunnskapsrike kvinner og menn står bedre rustet til å ta vare på seg selv og sine barn.
 • Skolegang gir muligheter for jobb og inntekt, noe som reduserer fattigdom.
 • Utdanning øker forståelsen for at det er viktig å ta vare på natur og miljø for fremtidige generasjoner.
 • Kunnskap øker bevisstheten rundt rettigheter. Utdanning løfter særlig jenter og kvinner frem og bidrar til økt likestilling og demokratisk deltakelse.

Bli fadder for et barn

Du kan gjerne velge månedsbeløp selv - men minimum 100 kr pr. måned pr. barn. Jeg og mine foreldre jobber på dugnad og har 0 kr til administrasjon. Hver eneste krone du gir går direkte til arbeidet for barn og unge ved Mitandi.


Om fadderskapet

 • Fadderbarnet får:
  - Gratis, årlig helsesjekk på klinikken
  - Gratis konsultasjon på klinikken ved sykdom etc.
  - Skolesekk, kladdebøker, penner, gråblyanter, viskelær, fargeblyanter og såpe til vask av kropp og klær.
  - Tilgang til skolebøker og undervisningsmateriell i skolebiblioteket (gjelder barn på Mitandi barneskole)
  NB: Hva fadderbarna, skole/bibliotek og klinikk får, kan endre seg fra år til år alt ettersom behovet er.
 • Du bidrar til at alle barn på Mitandi barneskole har tilgang til skolebøker på biblioteket.
 • Du bidrar i kampen mot barneekteskap, vold, overgrep, rusmidler og psykiske lidelser.
 • Du får bilde og informasjon om fadderbarnet.
 • Du kan sende kort til fadderbarnet: Vi tar gjerne med konvolutter fra faddere når vi reiser til Mitandi :-) Ta kontakt her, så gir jeg deg adresse og info.
 • Gi aldri gaver eller ekstra penger direkte til fadderbarnet. Det er viktig å ikke skape et urettferdig skille mellom barn som har fadder og barn som ikke har det. Som fadder hjelper du både ditt eget barn og mange andre barn.

  Vil du bidra mer kan du.
  - øke månedsbeløpet til fadderbarnet
  - få flere fadderbarn
  - spleise på månedslønn til helsearbeiderne på klinikken. De gjør en viktig innsats for barn og unge ved Mitandi!
  - spleise på trygge, gratis fødsler på Mitandi-klinikken for kvinner i området. Kvinnene blir godt varetatt og får også hjelp til å ta i bruk prevensjon.
   
 • Du kan besøke fadderbarnet. Du er hjertelig velkommen til Mitandi hvor du får møte fadderbarnet. Du får også omvisning på klinikken, barneskolen og biblioteket. Ta kontakt hvis du ønsker å reise til Uganda, så hjelper jeg deg å legge opp reisen. Når jeg selv guider turer til Mitandi, blir det annonsert i vår Facebook-gruppe
   
 • Turer i norsk natur til inntekt for Mitandi
  Som fadder for barn på Mitandi kan du være med meg på fine turer i den norske fjellheimen og i Oslo-marka. Les mer om mine turer her


Tusen takk! Din tillit betyr veldig mye for oss.

Din støtte betyr veldig mye for både små og store i fjellene ved Mitandi. Og ikke minst er det til stor inspirasjon for meg personlig. Jeg er så glad for alt vi har fått til på Mitandi så langt - det hadde ikke vært mulig uten gode hjelpere i Norge. Takket være trofaste bidragsytere som har fulgt oss i mange år, klarer vi å drive klinikken og biblioteket i år etter år - det er faktisk helt utrolig :-) En annen ting som gjør at vi lykkes over tid, er at Mitandi-prosjektene er små og enkle å følge opp. Og ikke minst - vi kjenner  folkene vi samarbeider med på Mitandi. Dette er flinke og trofaste mennesker som har jobbet med oss i mange år. Så vi får gjort ting på en god og enkel måte uten korrupsjon, juks og fanteri :-)

Jeg og mine foreldre jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Så hver eneste krone du gir går direkte til Mitandi! Jeg setter stor pris på om du inviterer venner til Facebook-gruppen vår og deler slik at flere får høre om oss:


Vennlig hilsen
Christin Oldebråten