Til toppen

Fadderbarn ved Mitandi i Månefjellene


Har du lyst til å bli fadder for et barn ved Mitandi? Du er fadder for ett barn, men hjelper mange barn i området med skolegang, helse og trygghet :-)

Pengene går til barn og unge i fjellområdet ved Mitandi som har det vanskelig hjemme og på skolen. Sammen med klinikken kjemper vi mot barneekteskap, vold, overgrep, rusmidler og psykiske lidelser. Vi prioriterer jenter spesielt for å holde dem i skolen og for å knytte dem til helsetjenestene på klinikken. Vi prioriterer også handicappede barn som trenger hjelp både fysisk og psykisk.

Fadderbidraget går altså ikke bare til ditt eget fadderbarn. Dette er fordi vi ikke ønsker å skape et urettferdig skille mellom barn som får støtte og barn som ikke får. Det er viktig å hjelpe og nå frem til så mange barn og unge som mulig. Klinikken på Mitandi samarbeider med barneskolene i området for å finne frem til de barna som trenger mest drahjelp. Derfor går også en god slump av pengene til klinikken. Biblioteket på Mitandi barneskole får også litt penger slik at de alltid har nok skolebøker og undervisningsmateriell til barna.


Bli fadder!

Du kan gjerne velge månedsbeløp selv - men minimum 100 kr pr. måned pr. barn. Mamma, pappa og jeg jobber gratis på dugnad med 0 kr til administrasjon, så hver eneste krone går til skolegang og helse for barna.


Du hjelper både fadderbarnet og lokalsamfunnet

 • Fadderbarnet får:
  - Gratis, årlig helsesjekk på klinikken
  - Gratis konsultasjon på klinikken ved sykdom etc.
  - Skolesekk, kladdebøker, penner, gråblyanter, viskelær, fargeblyanter og såpe til vask av kropp og klær.
  - Tilgang til skolebøker og undervisningsmateriell i skolebiblioteket (gjelder barn på Mitandi barneskole)
  NB: Hva fadderbarna, skole/bibliotek og klinikk får, kan endre seg fra år til år alt ettersom behovet er.
 • Du bidrar til at alle barn på Mitandi barneskole har tilgang til skolebøker på biblioteket.
 • Du bidrar i kampen mot barneekteskap, vold, overgrep, rusmidler og psykiske lidelser. Helsearbeiderne på klinikken jobber for å hjelpe barn og unge i området og derfor går en god slump av pengene til dette arbeidet.
 • Du får bilde og informasjon om fadderbarnet.
 • Du kan sende kort til fadderbarnet: Vi tar gjerne med konvolutter fra faddere når vi reiser til Mitandi :-) Ta kontakt her, så gir jeg deg adresse og info.
 • Gi aldri gaver eller ekstra penger direkte til fadderbarnet. Vi er enige med folk på Mitandi om at vi ikke må skape et urettferdig skille mellom barn som har fadder og barn som ikke har det. Som fadder hjelper du både ditt eget barn og mange andre barn. Vil du bidra mer kan du øke månedsbeløpet, få flere fadderbarn, spleise på fødsler eller lønn til helsearbeiderne på klinikken.
 • Du kan besøke fadderbarnet. Du er hjertelig velkommen til Mitandi hvor du får møte fadderbarnet. Du får også omvisning på klinikken, barneskolen og biblioteket. Ta kontakt hvis du ønsker å reise til Uganda, så hjelper jeg deg å legge opp reisen. Når jeg selv arrangerer turer til Mitandi, blir det annonsert i vår Facebook-gruppe.


Takk for at du heier på oss!

Din støtte betyr mye for både store og små ved Mitandi - og ikke minst er det til stor inspirasjon for meg personlig. Det er helt utrolig at vi har fått til så mye sammen over tid! En dråpe i havet kanskje - men likevel en viktig dråpe. Noe av det som gjør at vi lykkes, er at Mitandi er et lite prosjekt som er lett å følge opp. Og ikke minst - vi kjenner alle nøkkelpersoner i lokalsamfunnet over mange år og vet hvem vi skal samarbeide med (og ikke) for å få ting gjort på en god og måte uten korrupsjon, juks og fanteri :-)

Resten av livet skal jeg jobbe gratis, på dugnad med 0 kr til administrasjon for Mitandi. Takk for at du inviterer folk til Facebook-gruppen, deler og tagger på Instagram slik at flere får høre om oss:


Vennlig hilsen
Christin Oldebråten