Til toppen

Fadderbarn ved Mitandi i Månefjellene


Vil du bli fadder for et fjellbarn med spesielle behov? Du er fadder for ett barn, men hjelper mange barn med skolegang, helse og trygghet.

Alle barn som blir med i vår fadderordning har spesielle behov. Det kan være snakk om handicap eller psykiske problemer på grunn av vold eller overgrep. Foreldrene kan være døde, syke eller slite med rusmisbruk. Barna kan også komme fra spesielt fattige hjem. Vi prioriterer sårbare jenter for å holde dem i skolen og forhindre barneekteskap. Helsearbeiderne på klinikken og ansatte på skole og bibliotek kjenner folk i området godt. De samarbeider tett for å finne de barna som trenger det aller mest.


Bli fadder for 100 kr pr. måned

Mamma, pappa og jeg jobber gratis på dugnad med 0 kr til administrasjon, så hver krone går til skolegang og helse for barna ved Mitandi.


Dette får fadderbarnet og Mitandi

 • Ditt fadderbarn får:
  - gratis, årlig helsesjekk på klinikken
  - gratis konsultasjon på klinikken ved sykdom
  - skolesekk, kladdebøker, penner, gråblyanter, viskelær, fargeblyanter og såpe
  - tilgang til skolebøker og annet undervisningsmateriell i skolebiblioteket (gjelder barn på Mitandi barneskole)
   
 • Du bidrar til at alle barn på Mitandi barneskole har tilgang til skolebøker på biblioteket.
 • Du bidrar i kampen mot barneekteskap, vold, overgrep, rusmidler og psykiske lidelser. Helsearbeiderne på klinikken jobber for å hjelpe barn og unge i området og derfor går noen av pengene til dette arbeidet.
 • Du får bilde og informasjon om fadderbarnet
 • Du kan besøke fadderbarnet. Du er hjertelig velkommen til Mitandi! Her møter du fadderbarnet og får omvisning på klinikken og biblioteket.
 • Hva fadderbarna, skole/bibliotek og klinikk får, kan endre seg fra år til år alt ettersom behovet er.


Tusen takk!

Din hjelp betyr veldig mye for fadderbarna, deres venner og familie. Det betyr også mye for klinikken og skolen som jobber for å hjelpe barna i området.

Takk for at du tror på oss! Det inspirerer og betyr også veldig mye for meg personlig. Hver krone går direkte til Mitandi fordi mamma, pappa og jeg jobber gratis, på privat dugnad med 0 kr til administrasjon. Det skal vi fortsette med i årene som kommer også!


Vennlig hilsen
Christin Oldebråten