Til toppen

Spleis på trygge, gratis fødsler og prevensjon


Vi trenger flere "fødselsfaddere" som vil spleise på gratis, trygge fødsler til kvinner. Når kvinnene kommer til klinikken blir det færre dødsfall og skader enn ved hjemmefødsel. Mor og barn får også god oppfølging både før og etter fødsel, og sjansene er store for at kvinnens velger å benytte prevensjon.
 

Kontakt Christin for å spleise på fødsler

Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å bidra med hver måned. Èn fødsel koster rundt 300 kr. Vi er takknemlige for absolutt alle beløp! Pengene rekker langt fordi vi jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Hver eneste krone kommer frem.


Jeg sender ikke faktura, men stoler på at du betaler av deg selv hver måned:

 • Start et fast, månedlig trekk i nettbanken din.
 • Kontonummer: 91006116472 (Kontoeier: Foreningen Mitandi)
 • Betalingsdato: Den 10. hver måned
 • Ikke sett sluttdato på betalingen. Gi meg beskjed hvis du vil endre beløp slik at jeg vet hvor mye jeg har til fødsler hver måned.
 • Dersom du starter innbetaling av deg selv nå med en gang, er det flott om du kontakter meg etterpå og oppgir navn og månedsbeløp. Da får jeg ført deg opp på listen og vet hvor mye vi har til fødsler hver måned :-)

 

Fødselspengene dekker:

 • Fødselskontroller av mor før fødsel
 • HIV-test av mor før fødsel. Dersom mor har HIV får hun spesiell oppfølging for å hindre overføring av HIV fra mor til barn. Klinikken har svært god statistikk på dette - nesten ingen HIV-positive mødre overfører HIV til babyen.
 • Gratis fødsel i fødestue med dyktige ugandiske jordmødre som snakker samme språk.
 • Vi dekker utgifter knyttet til komplikasjoner ved fødsel.
 • Kvinnene får nødvendige medisiner knyttet til fødselen.
 • Ambulanse til sykehus ved komplikasjoner / keisersnitt.
 • Etterkontroll av både mor og barn. Oppfølging for å hindre blødning etter fødsel (vanlig dødsårsak).
 • Unge mødre: Spesiell oppfølging for å forhindre komplikasjoner. Disse får også ekstra rådgivning ved behov.
 • Prevensjon
 • Mamma-pakker (håndkle, såpe, hansker, plast til fødesengen mm.)
 • Når mor føder på klinikken øker også sjansene for at familien:
  - Tar i bruk prevensjon og får info om familieplanlegging
  - Lar barnet delta i vaksinasjonsprogram
  - Lærer mer om bl.a ernæring, barns rettigheter, overgrep, kvinnehelse mm.
  - Kontakter klinikken for hjelp og rådgivning seinere
  - Benytter flere av klinikkens tjenester ved sykdom 


Tusen takk!

Takk til deg som spleiser på trygge, gratis fødsler for kvinner i dette området. Det betyr svært mye for veldig mange!

Takk for at du tror på oss! Det inspirerer og betyr også veldig mye for meg personlig. Hver krone går direkte til Mitandi fordi mamma, pappa og jeg jobber gratis, på privat dugnad med 0 kr til administrasjon. Det skal vi fortsette med i årene som kommer også!


Vennlig hilsen
Christin Oldebråten