Til toppen

Spleis på månedslønn til helsearbeiderne på klinikken


Vi trenger flere "lønnsfaddere" som vil spleise på månedslønn til helsearbeiderne på klinikken. Jordmødrene og sykepleierne gjør en svært viktig jobb for folk i hele fjellområdet, og lønn er en forutsetning for å kunne drive klinikken. Takk for at dere gjør det mulig!

Klinikken har hovedfokus på mor, barn og trygge fødsler:

 • Ca. 100 000 mennesker bor i nærområdet.

 • Jordmødrene tar imot 40-50 fødsler hver måned og 99 % av fødslene går bra.

 • Stadig flere velger å bruke prevensjon, og  de siste 20 årene har holdningene til prevensjon endret seg mye. Foreldrene står nå bedre rustet til å ta vare på seg selv og barna de velger å få. Det er svært viktig å bidra til lavere befolkningsvekst i Uganda, både med tanke på fattigdomsbekjempelse og bevaring av natur og miljø.

 • Gravide kvinner med HIV får oppfølging slik at HIV ikke overføres til babyen.

 • Klinikken vaksinerer barn og gjennomfører helsekontroll.

 • Helsearbeiderne reiser rundt i fjellene og underviser folk om helse.


Kontakt Christin for å spleise på månedslønn

Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å bidra med hver måned, f.eks. 25 kr, 50 kr osv. Vi er takknemlige for absolutt alle beløp! Pengene rekker langt fordi vi jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Hver eneste krone kommer frem.


Jeg sender ikke faktura, men stoler på at du betaler av deg selv hver måned:

 • Start et fast, månedlig trekk i nettbanken din.
 • Kontonummer: 91006116464 (Kontoeier: Foreningen Mitandi)
 • Fra utland: IBAN-kontonummer NO9891006116464 - BIC-kode: STFBNOKK
 • Betalingsdato: Den 10. hver måned
 • Ikke sett sluttdato på betalingen. Gi meg beskjed hvis du vil endre beløp slik at jeg vet hvor mye jeg har til lønn hver måned.
 • Dersom du starter innbetaling av deg selv nå med en gang, er det flott om du kontakter meg etterpå og oppgir navn og månedsbeløp. Da får jeg ført deg opp på listen og vet hvor mye vi har til lønn hver måned :-)


Tusen takk!

Takk til deg som spleiser på lønn til helsearbeiderne på klinikken. De gjør en svært viktig jobb og lønn er en forutsetning for å beholde flinke folk.

Takk for at du tror på oss! Det inspirerer og betyr også veldig mye for meg personlig. Hver krone går direkte til Mitandi fordi mamma, pappa og jeg jobber gratis, på privat dugnad med 0 kr til administrasjon. Det skal vi fortsette med i årene som kommer også!


Vennlig hilsen
Christin Oldebråten