Til toppen

Spleis på månedslønn til helsearbeiderne på klinikken


Vi trenger flere "lønnsfaddere" som vil spleise på månedslønn til helsearbeiderne på klinikken. Jordmødrene og sykepleierne gjør en svært viktig jobb for folk i hele fjellområdet, og lønn er en forutsetning for å kunne drive klinikken. Takk for at dere gjør det mulig!

Klinikken har hovedfokus på mor, barn og trygge fødsler:

 • Ca. 100 000 mennesker bor i nærområdet.

 • Jordmødrene tar imot 40-50 fødsler hver måned og 99 % av fødslene går bra.

 • Stadig flere velger å bruke prevensjon, og  de siste 20 årene har holdningene til prevensjon endret seg mye. Foreldrene står nå bedre rustet til å ta vare på seg selv og barna de velger å få. Det er svært viktig å bidra til lavere befolkningsvekst i Uganda, både med tanke på fattigdomsbekjempelse og bevaring av natur og miljø.

 • Gravide kvinner med HIV får oppfølging slik at HIV ikke overføres til babyen.

 • Klinikken vaksinerer barn og gjennomfører helsekontroll.

 • Helsearbeiderne reiser rundt i fjellene og underviser folk om helse.


Kontakt Christin for å spleise på månedslønn

Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å bidra med hver måned, f.eks. 25 kr, 50 kr osv. Vi er takknemlige for absolutt alle beløp! Pengene rekker langt fordi vi jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Hver eneste krone kommer frem.


Jeg sender ikke faktura, men stoler på at du betaler av deg selv hver måned:

 • Start et fast, månedlig trekk i nettbanken din.
 • Kontonummer: 91006116464 (Kontoeier: Foreningen Mitandi)
 • Fra utland: IBAN-kontonummer NO9891006116464 - BIC-kode: STFBNOKK
 • Betalingsdato: Den 10. hver måned
 • Ikke sett sluttdato på betalingen. Gi meg beskjed hvis du vil endre beløp slik at jeg vet hvor mye jeg har til lønn hver måned.
 • Dersom du starter innbetaling av deg selv nå med en gang, er det flott om du kontakter meg etterpå og oppgir navn og månedsbeløp. Da får jeg ført deg opp på listen og vet hvor mye vi har til lønn hver måned :-)


Takk for at du heier på oss!

Din støtte betyr mye for både store og små ved Mitandi - og ikke minst er det til stor inspirasjon for meg personlig. Det er helt utrolig at vi har fått til så mye sammen over tid! En dråpe i havet kanskje - men likevel en viktig dråpe. Noe av det som gjør at vi lykkes, er at Mitandi er et lite prosjekt som er lett å følge opp. Og ikke minst - vi kjenner alle nøkkelpersoner i lokalsamfunnet over mange år og vet hvem vi skal samarbeide med (og ikke) for å få ting gjort på en god og måte uten korrupsjon, juks og fanteri :-)

Resten av livet skal jeg jobbe gratis, på dugnad med 0 kr til administrasjon for Mitandi. Takk for at du inviterer folk til Facebook-gruppen, deler og tagger på Instagram slik at flere får høre om oss:


Vennlig hilsen
Christin Oldebråten