Til toppen

Om oss og Mitandi


Mitandi er et lite sted på 1800 meters høyde i Rwenzorifjellene i vest-Uganda på grensen til Kongo. Siden 1987 har mamma, pappa og jeg jobbet for å hjelpe Bakonzo-folket her med helsetjenester og utdanning.


12 skoler i Månefjellene

Mine foreldre, tømrermester Tore og Vigdis Oldebråten, startet sitt arbeid i Afrika med å bygge sykehus i Nigeria i 1980 - 82. I 1987 flyttet mamma, pappa, jeg og min søster Anette til Uganda for å bygge opp skoler i Rwenzorifjellene. Dette var rett etter at Idi Amin var drevet ut av landet, og vi var noen av de første "muzunguene" (hvite) som kom til Uganda for hjelpe til med å bygge opp landet. Vi bosatte oss på Mitandi - et lite sted på 1800 meters høyde i Månefjellene. I dette området bor Bakonzo-folket; hardtarbeidende fjellbønder som lever av å dyrke jorda i det bratte skråningene.

Folk stilte opp og hjalp oss å bygge et hus vi kunne bo i; sand og stein ble hentet i elva, murstein ble brent og tak, vinduer og dører ble laget av lokale snekkere. I alle år har vi støttet lokalbefolkningen ved å kjøpe mest mulig mat, varer og tjenester. Dette har gitt oss et stort nettverk, vi kjenner flinke folk vi kan stole på og får informasjon om hva som skjer i området. Og ikke minst har vi fått mange gode venner! Det banket stadig på porten; folk kom for å hilse på og skravle. Om natten hendte det at vi måtte hjelpe til med å kjøre fødende kvinner til sykehus i Fort Portal by. Vi gledet oss sammen når det gikk bra og sørget når det gikk galt. Vi gikk turer i fjellene for å besøke venner og møtte gjestfrihet og vennlighet overalt. Det enkle livet på Mitandi var meningsfullt og vi ble glade i både mennesker, kultur og natur.

Etter hvert tok skoleprosjektet i Uganda slutt. 11 barneskoler hadde blitt bygget opp i fjellene: Mitandi, Kasambya, Kiruli, Katebwa, Bwera, Kirabaho, Kabatunda, Karugaya, Kazingo, Kaguruguru og Kyanya. I tillegg hadde Mitandi videregående skole (secondary school) blitt utvidet og forbedret. Siden mine foreldre ikke lenger fikk lønn fra hjelpeorgaisasjonene de jobbet for, så de seg nødt til å flytte tilbake til Norge - og med dette kunne eventyret om Mitandi vært over.
 

Fjellturer, fadderbarn & bibliotek

Etter endt utdanning på BI / NMH begynte jeg å jobbe i Storebrand i 2001. Det varte ikke lenge før jeg ble med i Storebrands Fjellsportgruppe og her fikk jeg fjell- og friluftsinteresserte venner. Det skulle ikke veldig mye overtalelse til før Bjørn Tjomsland, Dag Nordsveen og Øystein Nesset ble med meg til Afrika i 2002 for å bestige Kilimanjaro (5895 m) og Afrikas 3. høyeste fjell, Mt. Margherita (5109 m) i Uganda.

Etter flotte fjellturer sto Mitandi-besøk på programmet. Det var nå over 15 år siden jeg hadde vært på stedet, og jeg var veldig spent på om noen ville kjenne meg igjen. Det gjorde de heldigvis! Det var veldig rart å se igjen huset vi hadde bodd i; alt var nedslitt og hagen var gjengrodd (se bilde nedenfor). Stedet hadde bl.a blitt brukt av folk som måtte flykte fra sine hjem i fjellene på grunn av angrep fra ADF, en terrorgruppe som holder til i grensetraktene Uganda/ Kongo. Folk var svært redde og stemningen var dyster. Den kvelden fikk vi servert deilig lokale retter i jordhytta til naboen. Vi fikk også høre skremmende historier om alt som hadde skjedd.


Det var mørkt da middagen var over. Vi tuslet ut til teltene under de store trærne og her ble vi liggende og snakke om hvordan vi kunne hjelpe folk i området. Vi ble da enige om å starte en fadderbarnordning for å hjelpe barn i området med grunnleggende skolegang. Vel hjemme i Norge opprettet jeg et excel-ark hvor jeg førte opp navnene på de første barna.

I 2004 flyttet mine foreldre tilbake til Mitandi etter et opphold i Karamoja, Nord i Uganda. Huset vårt og hagen ble restaurert og nå kunne vi utvide fadderordningen og utrette enda mer på Mitandi.

Etter hvert skjønte vi jo at stort sett alle barn i dette området trengte drahjelp på skolen. Derfor pusset vi opp to rom som kunne fungere som bibliotek på barneskolen og ungdomsskolen. Nå fikk skolebarna tilgang til skolebøker, og dette gjorde at de lærte mer. Takket være støtte fra gode venner i Norge fikk vi bygget en helt ny bibliotekbygning på barneskolen i 2023. Dette er et stort fremskritt fordi hele skoleklasser nå vil få plass i ett og samme rom. Lokalene vil også bli benyttet av klinikken til å drive folkeopplysning om viktige, helserelaterte temaer.


Klinikk for mor, barn og familie

Skolegang er viktig, men helse kommer først. Etter hvert så vi at mange barn hadde det vanskelig på grunn av sykdom, død og problemer på hjemmebane. Mange mødre døde under fødsel og prevensjon fantes ikke. Folk jobbet beinhardt for å klare å brødfø og skaffe klær og sko til alle sine barn. De fleste barn gikk barføtt og hadde dårlige, fillete klær. Det var mye sykdom og mange som frøs; det kan bli svært kaldt i fjellene. Alkoholisme, rusmisbruk, overgrep og barnebryllup var (og er fremdeles) utbredt i området.

I 2004 sto det et gammelt hus på Mitandi som fungerte som klinikk. Huset var nedslitt og skadet av jordskjelv, og det fantes verken medisiner eller kvalifiserte helsearbeidere. Vi bestemte oss for å bygge opp en liten, men god helseklinikk på Mitandi. Det gamle huset ble revet og sakte, men sikkert over flere år, kom nye bygg på plass: Fødestue, mor- og barnavdeling, barsel, sykestuer, laboratorie, administrasjonsbygg, kjøkken, toaletter og dusjer, sanitæranlegg og hybelhus til helsearbeiderne. Alt dette var takket være gode hjelpere fra Norge - både skolefaddere og andre engasjerte enkeltpersoner som meldte seg!

Klinikken fokuserer først og fremst på mor, barn og trygge fødsler. Andre viktige fokusområdet er: Prevensjon, familierådgivning, HIV-arbeid, malaria, vaksinasjon og diarè. Klinikken er kåret av ugandiske helsemyndigheter til en av de aller beste i distriktet, og den betyr veldig mye for svært mange mennesker.


Lønn til helsearbeiderne på klinikken

For å kunne tilby gode helsetjenester må klinikken ha dyktige helsearbeidere, og de må få lønn hver måned. Vi trenger flere som vil være med og spleise på månedslønn til sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere på klinikken. Prisstigning og ugunstige valutakurser gjør det krevende for oss å utbetale nok lønn hver måned. Hver eneste krone går til lønn fordi vi jobber på dugnad og har 0 kr til administrasjon. Spleis på lønn til helsearbeiderne


Trygge, gratis fødsler

Takket være dere i Norge som er med og spleise, kan Mitandi-klinikken tilby gratis, trygge fødsler til lokale kvinner. Når kvinnene føder hjemme er det stor risiko for dødsfall og skader - derfor er viktig å få så mange som mulig til klinikken! Bli med og spleis på trygge, gratis fødsler. Hver eneste krone går til fødsler fordi vi jobber på dugnad og har 0 kr til administrasjon. Spleis på trygge fødsler

 


Energi og rent vann

Rent vann til Mitandi kommer fra en dam oppe i fjellsiden. Herfra går det rørledning til klinikk, skoler og bolighus. Klinikken drives primært på solceller kombinert med en liten diesel-generator som back-up i nødstilfelle. Vann og strøm på Mitandi er et resultat av at gode venner i Norge har bidratt, og det er helt grunnleggende for all aktivitet på stedet.Takk for at du heier på oss!

Din støtte betyr mye for både store og små ved Mitandi - og ikke minst er det til stor inspirasjon for meg personlig. Det er helt utrolig at vi har fått til så mye sammen over tid! En dråpe i havet kanskje - men likevel en viktig dråpe. Noe av det som gjør at vi lykkes, er at Mitandi er et lite prosjekt som er lett å følge opp. Og ikke minst - vi kjenner alle nøkkelpersoner i lokalsamfunnet over mange år og vet hvem vi skal samarbeide med (og ikke) for å få ting gjort på en god og måte uten korrupsjon, juks og fanteri :-)

Resten av livet skal jeg jobbe gratis, på dugnad med 0 kr til administrasjon for Mitandi. Takk for at du inviterer folk til Facebook-gruppen, deler og tagger på Instagram slik at flere får høre om oss:


Vennlig hilsen
Christin Oldebråten


Status på Mitandi

 

PROSJEKT  Ferdig år    Giver(e)
Fadderbarn løpende Trenger faddere
Lønn til helsearbeidere løpende Trenger lønnsfaddere
Trygge, gratis fødsler løpende Trenger fødselsfaddere
Bibliotek på barneskolen løpende Trenger bøker, møbler, vedlikehold mm.
Pasientkiosk - klinikk 2022 Skolefadderne
Vakthus og ny port 2021 Skolefadderne
Administrasjonsbygning 2020 Per S
Skolene/klinikk: 2 vanntanker, 2 latriner, vannledning   2020 Lions Hamar
Babyvarmer-maskin 2022 Spleis
Ultralydmaskin 2020  
Legebolig 2019 Per S
Kjøkken for pasienter 2019 Per S
Kjøkken for ansatte 2019 Per S
Oppussing av 4 klasserom, barneskolen 2019 Hauglia skole
Blodmåler-maskin 2019 Per S
Legekontor/laboratorie/apotek 2018 Skolefadderne
Rullestol og annet utstyr til klinikken 2018 Adra Sverige 
Bolig 5: Hybler til helsearbeidere 2017 Andrè J
Vannforsyning 2015 Lions Hamar
Jenteinternat, ungdomsskolen   Skolefadderne
Bibliotekbygning   Skolefadderne
Bolig 4: Hybler til mannlige helsearbeidere 2014  Andrè J
Mor- og barnavdeling 2014 Statoil / KLP
Vann, sanitærbygg, solceller 2013 Skolefadderne
Bolig 3: Hybler til kvinnelige helsearbeidere  2012 Skolefadderne
Møbler/utstyr til sykestuene 2012 Skolefadderne
Sykestue for barn 2012 Skolefadderne
Sykestue for kvinner 2012 Skolefadderne
Sykestue for menn 2012 Skolefadderne
Bolig 2 for helsearbeidere 2010 Skolefadderne
Bolig 1 for helsearbeidere 2010 Skolefadderne
Fødestue 2009 A. Opsahl m.fl.
Forbedret ungdomsskole (ADRA) 2006 Adra
Treplanting 2002 Storebrand
Ny barneskole på Mitandi 1990 Danida / Adra